נזרה סינית (אסתר קיצי)

מתאים לקטיף.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

רגישויות:

בעלי חיים:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

גודל עציץ:

,