נמזיה רב שנתית

יוצר ספיח קל. יש לקטום את הצמח לעידוד פריחה נוספת.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

רגישויות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

,