נעלנית

מתאים למקום מוגן מגשם ומרוחות.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

צבעי פריחה:

, ,

חודשי פריחה:

גודל עציץ: