סביון מזוות

מטפס לא מעוצה, נמרץ, חסון ושתלטן. מתאים לכיסוי שטח ועל גדר.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

עמידויות:

, ,

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,