סמר מסולסל

מתאים לקישוט ולסידורי פרחים. פריחה לא משמעותית. השקיה מועטה-בינונית. התפשטות ע”י קנה שורש.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה: