סניה (קוטולה) מאובקת

עמיד לתחרות שורשים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

עמידויות:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

,