כידונן (סנסיוורה)

שושנת עלים ארוכים וגבוהים דמויי חרב. מעדיף אור שמש מלא אך יעמוד גם בפינות די חשוכות. השקיה מועטה – בקיץ אחת ל 7-10 ימים ובחורף אחת לשלשה שבועות. צמח חסון. דישון בקיץ אחת לשלשה שבועות.

מידע נוסף