ספיראה לבנה

פריחה שופעת.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

רגישויות:

,

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: