ורד גרטן דירקטור

פריחה באשכולות. ריח קל.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: