ורד מקרנה

ריח קל, חסון, דורש אחזקה נמוכה.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: