ורד נהר האש

מתאים למסלעות ולכיסוי שטחים. חסון, עמיד למחלות.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: