ורד סווני (לבן)

שלוחות ארוכות צמודות קרקע. מתאים לכיסוי שטח ולשתילה מעל קיר.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,