ורד אגדת קיץ

מתאים למסלעות ולכיסוי שטחים. ריח קל. חסון, עמיד למחלות.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: