פילדנדרון דו נוצתי (ביפי)

אור: גדל יפה בתאורה טובה אך יעמוד בתנאים חשוכים יותר. בחוץ בצל. השקיה פעמיים בשבוע בקיץ ואחת לשבוע בחורף.

מידע נוסף