פיקוס הגומי

אור: גדל יפה בתאורה טובה אך יעמוד בתנאים חשוכים יותר. מים: יש לשמור על קרקע לחה אך להזהר מהשקית יתר. במידה וישתל בגינה, יהפך לעץ גדול.

מידע נוסף