פנסטמון ‘נטף’

עמיד לתחרות שורשים. עמודי פריחה באורך 25 ס”מ.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

עמידויות:

,

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

, ,