פשתנית מרוקנית גבוהה

יוצר ספיח. יפה בגושים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

רגישויות:

,

בעלי חיים:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: