צורית מוצלבת

עלווה מאדימה בחורף. זקוק לניקוז טוב.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

גודל עציץ: