ציפורני חתול

מתאים למיכלים ולכיסוי שטח. הסרת פרחים נבולים מאריכה את משך הפריחה. מתאים לקטיף.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

בעלי חיים:

צבעי פריחה:

,

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

,