קופרוסמה ‘איבנינג גלואו’

עלווה צפופה צבעונית ומבריקה. פריחה לא משמעותית.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

עמידויות:

, ,

נשירות: