קופרוסמה זוחלת ‘פיקטורטה’

מתאים למיכלים וכצמח כיסוי. פריחה לא משמעותית.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

עמידויות:

, ,

נשירות: