קופרוסמה ‘מרבל קווין’

מתאים כצמח כיסוי ולמיכלים. פריחה לא משמעותית.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

רגישויות:

, ,

נשירות: