רואליית בריטון נמוכה

מתאים לכיסוי שטח.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

רגישויות:

, ,

צבעי פריחה:

, ,

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

supplier

4.5