רימון הרשקוביץ

פרי מתוק-חמצמץ.

מידע נוסף

גובה:

נשירות:

הבשלה:

ספטמבר

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: