רימון מליסי

פרי מתוק, ורוד, עם גרגירים רכים.

מידע נוסף

גובה:

נשירות:

הבשלה:

ספטמבר-אוקטובר

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: