רימון עמק

פרי מתוק וגדול. אדום בפנים ובחוץ. גרגרים רכים.

מידע נוסף

גובה:

נשירות:

הבשלה:

אוגוסט-ספטמבר

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: