רימון ראש הפרד

פרי מתוק, ורוד בפנים ובחוץ.

מידע נוסף

גובה:

נשירות:

הבשלה:

אוגוסט-ספטמבר

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: