רימון 116

פרי חמצמץ גדול. אדום בפנים ובחוץ.

מידע נוסף

גובה:

נשירות:

הבשלה:

ספטמבר-אוקטובר

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: