שכיזנתוס (שסיענית מנוצה)

מתאים לקטיף. מוצלח מאד במיכלים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

רגישויות:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: