תות בכות

פירות לבנים קטנים. הענפים צומחים כלפי מטה ויוצרים מבנה כיפתי. ניתן לתמוך את הענפים לקבלת נוף בכותי רחב. יש להקפיד על השקיה סדירה עד להתבססות.

מידע נוסף

גובה:

קוטר:

הבשלה:

אביב

נשירות: