תות שחור

קוטר כ- 10 מ’. פרי אדום-שחור באביב. ש להקפיד על השקיה סדירה עד להתבססות. השורשים עלולים להיות תוקפניים על כן מומלץ להרחיק משטחי ריצוף, שוחות ביוב וכו’.

מידע נוסף

גובה:

קוטר:

הבשלה:

אביב

נשירות: